ΗΘΙΚΟΝ ΣΥΝΕΧΕΣ

Τα μηνύματα που εκπέμπονται από κάθε σελίδα αυτής της ποιητικής Συλλογής, επικυρώνονται

όπως και στις πορηγούμενες, από ρήσεις μεγάλων διανοητών, που οι Αιώνες καθιέρωσαν ως

μη αμφισβητήσιμες, αλλά και από σχόλια του Συγγραφέα. Οι βασικές συνιστώσες, που συνθέτουν

την δέσμη των μηνυμάτων αυτών είναι οι παρακάτω:

 

  Ότι το Άπειρο, το ασύλληπτης τελειότητας και πολυπλοκότητας θαύμα του Σύμπαντος:

θα ήταν τρέλα, εάν δεν είχε θέσει ο Πλάστης, Θείο και Μέγα Σκοπό. Νάναι Σύμπας ο κόσμος, του

Θείου Σχεδίου καμβάς. Της κρυμένης Αλήθειας Ναός. Το Αλώνι του Γιού. Του Ανθρώπου, που

είναι η κορωνίδα των Όντων, του εις το διηνεκές εξανθρωπιζόμενου και Θεοποιούμενου.

 

 Ότι ο Έλλην Άνθρωπος, ο αρδευόμενος από την πηγή της Ανθρωποκεντρικής-

Ελληνοκεντρικής κοσμοαντίληψης, είναι φορέας και Απόστολος αυτής της ιδέας, που

ρίζωσε, αναπτύχθηκε, άνθισε και καρποφόρησε, στην παραδεισένια χώρα του Ήλιου και της

θάλασσας, που εξαπλώθηκε από την αυγή της ιστορίας σε όλες τις εσχατιές της Γης.

 

•  Ότι η Ανθρωποκεντρική Ελληνοκεντρική κοσμοαντίληψηαποτελεί την αντανάκλαση της

κοσμικής Ουσίας και νόησης, το Σχολείο και το Yφαντήριο του Θείου Σχεδίου.

 

•  Ότι ο Έλλην Άνθρωπος, αναβαίνοντας τη Σκάλα της εξανθρώπισής του και Θεοποίησής του,

επιτελεί και το παράλληλο χρέος της άρδευσης του άνυδρου και άτεγκτου Σύμπαντος,

με αισθήματα Έρωτα και πάθους για Ελευθερία. Επιτελεί το χρέος ανάταξης του χωροχρονικού

συνεχούς, σε ένα ανώτερο συνεχές. Το Ηθικό συνεχέςΣε ένα αιθέριο δηλαδή, Θείο ρευστό, που

ρέει στις φλέβες των Συμπαντικών όντων, των Ανθρώπων και των Θεών. Όπου τα Σύμπαντα, θα

γίνουν τα νέα γήπεδα άθλησης του Ανθρώπου, που θα πασχίζει εις το διηνεκές, να κατακτά όλο

και πιο ανώτερα επίπεδα συνειδητοποίησης και Ελευθερίας.

  • Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, καμία ανθρωπογενής δύναμη, ασύμβατη με τους φυσικούς και Συμπαντικούς Νόμους, δεν μπορεί να εκτρέψει από τις ράγες της την ιστορία, η οποία εξελίσσεται μέσα στο Συμπαντικό γίγνεσθαι και κατ’ επιταγή της αναπόδραστης ΑΝΑΓΚΗΣ, που εκπορεύεται από την κοσμική νόηση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΦΑΙΔΩΝ ΕΥΠΕΙΘΕΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Σκαρβέλης Δημήτριος