Θ.Δάλμαρης . Γυναίκα το πρώτο Ον του Σύμπαντος και η πρώτη Δεσμώτις Συντονιστής Δημήτρης Βόγγολης