“Κανένας λαός δεν μπορεί να αποφύγει το πεπρωμένο του”