ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΩΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ»

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του βιβλίου «ΩΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ» που πραγματοποιήθικε στις 3 Νοεμβρίου

 

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Μέρος 3ο

Μέρος 4ο