Χωροχρονικό συνεχές

Ο Άνθρωπος ως συστατικό και κορυφαίο όν, της Φύσης και του Σύμπαντος, οφείλει να
αντιλαμβάνεται και να αποκαθιστά την συμβατότητα, σκέψης και πράξης με την Φυσική
και Συμπαντική Τάξη, ώστε να βρίσκεται πάντα σε αρμονία μ’ αυτήν.

Το μέσον, γι’ αυτήν την εναρμόνιση είναι ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ.
Αυτό το ονομάζουμε, ο ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

Η πλήρης, ασύστολη και βάρβαρη εκτροπή, από την κατά φύση πορεία μας, οδηγεί στην
Νέμεση και στην καταστροφή.