Βραβείο συμμετοχής στο “Πανόραμα – Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ”

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΛΜΑΡΗΣ
ΕΛΛΑΣ

Έλαβε μέρος στο Πανόραμα Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ.
Το πρόγραμμα του Writers Capital Foundation, είναι αφοσιωμένο στο
να διαδίδει τις μεγάλες αξίες τις Ανθρωπότητας, μέσα από την
Λογοτεχνία, τα εικαστικά, και άλλες δημιουργικές εκφράσεις. Το Φεστιβάλ
έχει σαν άμεσο σκοπό την βοήθεια των συγγραφέων στις πολιτιστικές αλλαγές
την επέκταση των οριζόντων τους και κατανόηση του κόσμου.
Το Φεστιβάλ οργανώθηκε ηλεκτρονικά από 1-31 Ιανουαρίου 2022, παγκοσμίως.
Συμμετείχαν 321 λογοτέχνες από 59 κράτη, ομιλούντες 42 γλώσσες με θέμα:
SHOONYA: THE CELESTIAL VOID – (SHOONYA: Το Ουράνιο Κενό).

DR. R. Rajendran
Ιδρύτρια & Πρόεδρος

www.assistworldrecords.com